Skip to product information
1 of 2

Mau Bui Finance

2. Bí Kíp TA (Phân Tích Kỹ Thuật)

Regular price $19.99 USD
Regular price Sale price $19.99 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Bí Kíp TA (Phân Tích Kỹ Thuật) 

Mặt 1: Những Mẫu Hình Thường Gặp trong Trading

Mặt 2: Bí kíp về Giá - Volume, Divergence và Sức mạnh của Nến

Mau Bui Finance 
http://maubuifinance.com